PREZENTARE GENERALA A PROGRAMELOR

PROGRAME PENTRU COPII

Programele pentru copii au ca obiectiv general educatia, socializarea si sustinerea materiala a copiilor beneficiari în scopul reducerii abandonului școlar

Centrul de zi pentru Scolari – Sustinere Scolara

- grupul tinta este format din 59 copii de la Orastie si 152 copii de la Geoagiu, cu varste cuprinse intre 6 – 15 ani, proveniti din familii cu numeroase dificultati sociale si materiale.

- obiectivul general este de a preveni abandonul scolar si de a stimula interesul pentru activitatile scolare. Acest program functioneaza atat la sediul din Orastie cat si la sediul din Geoagiu.

Centrul de zi pentru Prescolari – Gradinita

- grupul tinta este format din 21 copii de la Orastie si 43 copii de la Geoagiu, cu varste cuprinse intre 3 – 6 ani, proveniti din familii cu numeroase dificultati sociale si materiale.

- obiectivul general este prevenirea si combaterea abandonului scolar, socializarea si reducerea numarului de copii nescolarizati prin prestarea unor servicii educationale, relationate cu nevoile copilului. Acest program functioneaza atat la sediul din Orastie cat si la sediul din  Geoagiu.

Susţinere Complexă

- grupul tinta este format din 100 copii din Orastie si 100 copii din Pricaz cu varsta cuprinsa intre 3 - 17 ani. Acest program se adreseaza copiilor, care din diverse motive nu pot participa zilnic, la activitatile desfasurate in cadrul celorlalte programe ale asociatiei.

- obiectivul general al programului il reprezinta prevenirea abandonului scolar prin stimularea participarii copiilor la activitatile educative ale asociatiei. Acest program functioneaza in cadrul Centrului de Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii la sediul din Orastie.

 

PROGRAME PENTRU FAMILIE

Aceste programe au drept scop consilierea si ajutorul familiilor beneficiare din punct de vedere social, juridic si medical, pentru a crea un climat cât mai favorabil dezvoltării copiilor și a obținerii unei educații cât mai înalte.

Centru de Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii

In cadrul acestui program sunt înscrise:

- 92 familii din Orastie formate din 428 persoane din care: 175 de adulţi şi 253 de copii;

- 58 familii din Pricaz formate din 220 de persoane din care 106 adulti si 114 de copii;

- 114 familii din Geoagiu formate din 457 din care 222 adulti si 235 de copii;

Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii a fost constituit pentru dezvoltarea formelor de ajutorare a copiilor si familiilor aflate în dificultate, in vederea prevenirii abandonului, maltratării si a abuzurilor de orice fel, oferind consiliere familiala, asistenta sociala, psihologica, medicala, juridica si chiar sprijin material si financiar.

Programul functioneaza atat la sediul din Orastie cat si la sediul din Geoagiu.

Serviciul de Monitorizare, Asistenta si Sprijin al tinerelor mame cu copii între 0 – 36 luni

Acest serviciu se  adreseaza tinerelor mame, beneficiarii sai fiind:

- 27 mame cu 33 copii, intre 0 - 36 luni din Orastie

- 10 mame cu 10 copii, intre 0 - 36 luni din Pricaz

- 31 mame cu 33 copii, intre 0 - 36 luni din Geoagiu.

Serviciul de Monitorizare, Asistenta si Sprijin al tinerelor mame cu copii între 0 – 36 luni se înscrie in categoria serviciilor de prevenire care actioneaza pentru ameliorarea starii de sanatate a nou-nascutului si pentru scaderea mortalitatii infantile, datorate factorilor materni si de mediu.

Programul functioneaza atat la sediul din Orastie cat si la sediul din  Geoagiu.

Serviciul de Monitorizare, Asistenta si Sprijin al femeilor însărcinate

Acest serviciu se  adresează femeilor însărcinate, beneficiarii săi fiind:

- 7 persoane din Orastie

- 3 persoane din Pricaz

- 9 persoane din Geoagiu.

Serviciul de Monitorizare, Asistenta si Sprijin al femeilor însărcinate se înscrie in categoria serviciilor de prevenire care actioneaza pentru urmărirea stării de sănătate a femeilor gravide și pentru scăderea mortalității infantile, datorate factorilor materni și de mediu.

Programul funcționează atât la sediul din Orăștie cât ți la sediul din  Geoagiu.

Serviciul de Planing Familia

Acest serviciu se  adresează tinerelor familii beneficiarii săi fiind:

- 15 persoane din Orastie

- 10 persoane din Pricaz

- 20 de persoane din Geoagiu. 

Programul funcționează atât la sediul din Orăștie cât ți la sediul din  Geoagiu.