PREZENTARE GENERALA A PROGRAMELOR

EDUCATIE SI SOCIALIZARE

Programele de educatie si socializare au ca obiectiv general educatia, socializarea si sustinerea materiala a copiilor beneficiari.

Centrul de zi pentru Scolari – Sustinere Scolara

- grupul tinta este format din 68 copii de la Orastie si 141 copii de la Geoagiu, cu varste cuprinse intre 6 – 15 ani, proveniti din familii cu numeroase dificultati sociale si materiale.

- obiectivul general este de a preveni abandonul scolar si de a stimula interesul pentru activitatile scolare. Acest program functioneaza atat la sediul din Orastie cat si la sediul din Geoagiu.

Centrul de zi pentru Prescolari – Gradinita

- grupul tinta este format din 30 copii de la Orastie si 45 copii de la Geoagiu, cu varste cuprinse intre 3 – 6 ani, proveniti din familii cu numeroase dificultati sociale si materiale.

- obiectivul general este prevenirea si combaterea abandonului scolar, socializarea si reducerea numarului de copii nescolarizati prin prestarea unor servicii educationale, relationate cu nevoile copilului. Acest program functioneaza atat la sediul din Orastie cat si la sediul din  Geoagiu.

Susţinere Complexă

- grupul tinta este format din 87 copii din Orastie si 111 copii din Pricaz cu varsta cuprinsa intre 3 - 17 ani. Acest program se adreseaza copiilor, care din diverse motive nu pot participa zilnic, la activitatile desfasurate in cadrul celorlalte programe ale asociatiei.

- obiectivul general al programului il reprezinta prevenirea abandonului scolar prin stimularea participarii copiilor la activitatile educative ale asociatiei. Acest program functioneaza in cadrul Centrului de Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii la sediul din Orastie.

 

MEDICO - SOCIAL

Programele medico – sociale propuse au ca scop consilierea si ajutorul familiilor beneficiare din punct de vedere social, juridic si medical.

Programele medico – sociale sunt urmatoarele:

Centru de Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii

In cadrul acestui program sunt înscrise:

118 familii din Orastie formate din 506 persoane din care: 220 de adulţi şi 286 de copii;

- 72 familii din Pricaz formate din 262 de persoane din care 132 adulti si 130 de copii;

- 93 familii din Geoagiu formate din 406 din care 173 adulti si 233 de copii;

Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii a fost constituit pentru dezvoltarea formelor de ajutorare a copiilor si familiilor aflate în dificultate, in vederea prevenirii abandonului, maltratării si a abuzurilor de orice fel, oferind consiliere familiala, asistenta sociala, psihologica, medicala, juridica si chiar sprijin material si financiar.

Programul functioneaza atat la sediul din Orastie cat si la sediul din Geoagiu.

Serviciul de Monitorizare, Asistenta si Sprijin al tinerelor mame cu copii între 0 – 36 luni

Acest serviciu se  adreseaza tinerelor mame, beneficiarii sai fiind:

- 40 mame cu 47 copii, intre 0 - 36 luni dinOrastie

- 16 mame cu 16 copii, intre 0 - 36 luni din Pricaz

- 32 mame cu 35 copii, intre 0 - 36 luni din Geoagiu.

Serviciul de Monitorizare, Asistenta si Sprijin al tinerelor mame cu copii între 0 – 36 luni se înscrie in categoria serviciilor de prevenire care actioneaza pentru ameliorarea starii de sanatate a nou-nascutului si pentru scaderea mortalitatii infantile, datorate factorilor materni si de mediu.

Programul functioneaza atat la sediul din Orastie cat si la sediul din  Geoagiu.

Integrare profesionala

Obiectivul general al acestui serviciu este integrarea profesionala a adultilor.
Acest serviciu este structurat pe doua componente:

- formarea mamelor pentru a fi integrate in echipa asociatiei.

- formarea beneficiarilor si medierea cu diverse institutii, pentru a se putea integra pe piata muncii.

Copii plasati la Asistenti Maternali Profesionisti
In prezent acest serviciu se adresează unui grup tinta format din 3 tineri plasati la asistenti maternali. Asociatia mentine legatura cu tinerii si familiile lor de plasament in vederea urmaririi traseului educational, medical si social al copiilor.